Světelné stožáry Holešovského letiště - In memory.

Když jste se v Holešově podívali směrem k letišti, viděli jste klasické panorama tvořené hangáry, budovou pro návštěvníky, dílnami a dalšími stavbami. Kromě toho tu však stáli také dva nepřehlédnutelné vysoké sloupy, dvě věže tyčící se do výšky cca 12 metrů. Tyto stožáry s osvětlením parkovací plochy pro letadla zde stáli v době největší slávy našeho letiště, kdy svítili při nočních odletech či příletech pravidelné linky Holešov - Praha a zpět. Stáli zde ještě docela nedávno. Tyčili se do nebe jako poslední monument padlého letiště. Pod silou bagrů padli oba sloupy dne 24.9.2009 v brzkých ranních hodinách. Na památku jim věnuji tento článek...

Nejprve technická data. Každý ze sloupů nesl na konstrukci dva velké reflektory a čtyři menší halogeny. V každém ze dvou velkých reflektorů byla halogenidová výbojka Tesla RVI 2000W. Čtveřice halogenů byla pak vybavena 1000w halogenovou trubicí. Pokud byli tedy oba stožáry plně zapnuté, dávali do okolí 16000 wattů. To postačilo na osvětlení "parkovací" plochy pro cestující a také částečně na pojížděcí dráhu (ta byla ještě v 80.letech také osvětlena). Pokud vím, naposledy byla světla rožnuta asi v létě roku 2007 při akci Tuning day, ale podle údržby svítila jen některá z nich (výbojky pochází z let 1986 - 1989). Po oficiálním ukončení provozu letiště Holešov (LKHO) jsem sledoval situaci obou stožárů prakticky každodenní kontrolou jejich polohy. Vždy jsem se ujistil, že ještě stojí. Nevědělo se přesně, kdy budou oba stožáry strženy, protože byla využívána elektrorozvodná skříň u každého sloupu. Shodou okolností jsem se na ně naposledy ptal asi 20 hodin před jejich demolicí. Pak přišlo 24. září a oba stožáry čekal stejný osud jako zbytek letiště. Po domluvě se povedlo zařídit, aby byli dělnící co "nejšetrnější" a aby se podařilo zachránit alespoň výbojky z reflektorů. To se povedlo pouze u jednoho stožáru, druhý pád nepřežil. Sloupům jsem věnoval celou polici, kde mám jeden z halogenů a jednu z výbojek 2000W. Během demolice letiště jsem intuitivně udělal několik fotografií, poslední v srpnu t.r. Zde je výběr nejzajímavějších z nich:

Stožár a já

Obr.1. Asi 12 metrový stožár v celé své kráse, dole jsem já na porovnání :) Foto z 9.dubna 2009.

Detail na reflektory

Obr.2.Zde jsou detailní fotky na konstrukci držící reflektory. Zcela na vršku je pak červený neon, ten je i ve výšce 3,5 metru. Foto taktéž z 9.4.2009.

Ze zdola

Obr.3.Netypický pohled na stožár ze zdola. Zde je vidět nenon ve výšce asi 3,5 metru. Foto z 9.4.2009.

Z věže

Obr.4.Památný pohled na oba sloupy z řídící věže aeroklubáckého hangáru. Pod sloupy je vidět vývoj stavby, v pozadí pak Holešov. Foto z 5.dubna 2009.

Idilka

Obr.5.Procházka při západu slunce. Mezi stožáry je ještě administrativní budova. Foceno dne 6.dubna 2009.

Helikoptéra

Obr.6.Ze života letiště v listopadu 2008. Vojenská helikoptéra právě přistává na plochu.

Naposledy

Obr.7.Jeden z posledních záběrů - letiště již minulostí, pouze oba sloupy "kazí" pohled na planinu. Foto z 23.srpna 2009.

Inmemory

Obr.8.Na věčnou památku, jeden z halogenů a několik fotografií v mé sbírce.

zpět