Pralesní lampy potřetí a naposledy.

Osvětlení areálu dřevopodniku v Holešově mě zlákalo již několikrát. Poprvé jsem jen mlsně obcházel okolo plotu a čumákoval co v lampách je. Podruhé jsem již organizovaně uspořádal výpravu s plošinou a posbíral několik výbojek, především RVLX ze 70 let. Času tehdy nebylo moc a proto jsem prozkoumal jen každou třetí lampu. Nyní to však nebylo jinak. Měl jsem jen půl hodiny času s plošinou a vybral jsem tedy ty nejohrozenější lampy, které budou co nevidět demontovány z důvodu stavby supermarketu...

Ale začněme pěkně popořádku. Když jsem obcházel ulice u nás v Holešově a hledal případná místa, kde by něco bylo, narazil jsem na areál dřevopodniku. V jeho nejodlehlejší části stály lampy přímo ve stromech a to dalo vzniku názvu "pralesní lampy". K těmto stožárům jsem se však bohužel nikdy nedostal. Terén znemožnil projetí plošiny a později jsem promeškal dobu, kdy celý pozemek vybragrovali a přichystali na stavbu supermarketu. Pouze první lampa v řadě "pralesních" byla přístupná a měla jen jednu výbojku a to vzácnou RVC 250. Další lampy v podniku byly již přístupné a obsahovaly především rtuťové výbojky RVLX z let 1975 až 1987. Našla se zde i jedna vypálená SHLP 210. Prví akce s plošinou byla vlastně jen taková testovací, kdy jsem chtěl namátkovým výběrem zjistit, co lampy ukrývají.

Když jsem později zjistil, že výstavba marketu jde rychle ku předu, domluvil jsem opět povolení vstupu do areálu a také plošinu. Nicméně celý měsíc měli borci z údržby V.O. tolik práce, že se na mě nedostalo času. Až jednoho dne zazvonil telefon a já se během 5 minut musel přichystat na akci. Foťák, igelitky a jde se. Borci mě vyzvedli po cestě a jeli jsem s plošinou do dřevopodniku. Zde jsem si poprvé mohl vychutnat lov se vším všudy, protože jsem byl na plošině a sám jsem vyšrubovával výbojky. Poslední lampy stály na hranici stavby marketu a bylo jasné, že je musím otrhat. Podle dohody s majitelem jsem měl některé výbojky (co by se zdály ještě funkční) nechat v lampách a proto jsem se zaměřil na nejvzácnější kusy. Zde to byla RVLXka z roku 1976, ale s ukroucenou paticí. Další 4 výbojky s uplně černým hořákem byli již z roku 1987. Avšak zcela z prázdnou jsem domů nejel. V poslední lampě totiž byla podezřele šedá výbojka. První jsem myslel, že jde o špinavou či spálenou RVLXku, ale když jsem na plošině stoupal vzhůru, zjistil jsem, že to bude opět RVC. A potvrdilo se. RVC v celkem dobrém stavu a po vyčištění jak nová. Na razítku je také ono 25OWRVC a jde o rok 1980. Tuto výbojku si nechám uloženou na čestném místě, protože jde o vzácnost, kterou jsem si sám vyšrouboval. Kromě lovu jsem si nafotil i zajímavé pohledy na celý podnik a lampy hezky z výšky. Za několik let to bude památka, protože do areálu dřevopodniku se chystá nové osvětlení v podobě ledek... Chtěl bych tedy poděkovat panu E.S. za povolení vjezdu do areálu a za možnost doplnění sbírky a také Davidovi a jeho kolegovi za bezvadnou práci s plošinou. První článek o pralesních lampách je ZDE a druhý, o mém lovu s plošinou pak ZDE.

Start akce

Obr.1.Začínáme! První vytáhnutí k první lampě.

Montáž výbojek

Obr.2.Montáž výbojek RVLX.

Pohled z dálky

Obr.3.Záběr z dálky, vpravo již probýhající stavba supermarketu.

Pohled zhora1

Obr.4.Pohled z plošiny na areál podniku a lampy.

Pohled zhora2

Obr.5.Zoom na lampy v řadě.

RVC250

Obr.6.Největší úlovek - RVC 250W z roku 1980 a delta systémem.

zpět